Земетресения

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Земетресенията са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми и създаване на готовност за адекватно реагиране за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.

Какво трябва да правим при земетресение?
При сеизмично спокоен период: 

• В къщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, транзистор, чантичка за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.
• Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.
• Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.
• Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
• Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.
• Подгответе план за поведението на всеки член от вашето семейство.
• Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион. При усещане на първия трус:
• Не трябва да напускате жилището, училището и изобщо сградата, в която се намирате, освен ако бихте могли да излезете на открито за около 10 секунди.
• Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.
• След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.
• Ако сте на улицата застанете далеч от сгради и далекопроводи.
• Ако труса Ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.
• В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство. След преминаването на първия трус:
• Изключете електричеството, газта и водата.
• Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
• Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
• Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.
• След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.
• Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи. • Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
• Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете ако това е възможно.
• Следете информациите, които ще се излъчват по Българското национално радио и по местните радиостанции. Изпълнявайте инструкциите на службите и спазвайте обществения ред. След земетресението:
• Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност.
• Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи.
• Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори, кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.
• Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.
• По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.

Знаете ли, че:
На територията на България са известни четири големи активни земетръсни огнища, способни да породят земетресения от 7 и по-високи степени.
1. Крупнишко-Кресненско земетръсно огнище – последно голямо земетресение 1904г.
Прогнозиран магнитуд – 7-8 степен по Рихтер (X-XI по Медведев-Шпонхойер-Карник).
Цикъл на повторяемост – неизвестен.
Това е огнището с най-висок енергиен потенциал в страната и един от най-високите в Европа.
Най-застрашени населени места – Кресна, Благоевград, Сандански, Петрич.
2. Шабленско земетръсно огнище – последно голямо земетресение 1901г.
Прогнозиран магнитуд – 7-7,5 степен (XI-X по МШК). Цикъл на повторяемост – неизвестен.
Най-застрашени населени места – Шабла, Добрич, Силистра, Белчик, Каварна, Варна.
3. Горнооряховско земетръсно огнище – последно голямо земегтресение 1913г.
Прогнозиран магнитуд – 7 степен.
Цикъл на повторяемост – неизвестен.
Най-застрашени населени места – Горна Оряховица, Велико Търново.
4. Пловдивско-Черпанско (Маришко) земетръсно огнище – последно голямо земетресение 1928г.
Прогнозиран магнитуд – 7 степен.
Цикъл на повторяемост – неизвестен.
Най-застрашени населени места – Чирпан, Пловдив, Стара Загора.
Освен гореспоменатите най-рискови огнища страната, има и множество по-малки опасни, с възможен максимален магнитуд на трусове от 6,5 до 7 степен.
Такива са Софийското, Провадийското и Ямболското огнище.