Завърши теоретичното обучение при критични и извънредни ситуации

Днес, на 22.02.2020г., се проведе обучение за реакция при критични и извънредни ситуации с лектор г-н Владимир Филков, координатор на СБС Благоевград. Курсът беше разделен на два раздела – „Основен“ и „Професионален“. 

На курса присъстваха 40 човека, които получиха удостоверение за участие и запознаване с методите за оказване на долекарска помощ, реакция при извънредни ситуации, познания по алпинизъм, осигуряване, техника и екипировка, ползваща се при пожари и наводнения, както и основните методи как да окажем помощ при най-често случващите се инциденти в България. 

На обучението присъстваше специална група от „Офроуд Велинград“ с представител на групата Евгени Янкулов, които взеха активно участие в курса. Групата е изключително подготвена с техника и екипировка и действат при извънредни ситуации основно в района на Велинград. 

Благодарим на всички присъстващи, които помогнаха да се доближим по-близо до реализирането на мобилното приложение „Спасител“, надяваме се да са останали очаровани и с един куп нови знания.