Заповед от 01 август 2017

След проведеното събрание на Управителния съвет бяха приети нови промени. 

Със заповед на председателя на Съюз на българските спасители г-н. Костадин Карамитов се изменя логото. 

Ще се свържем с всички наши приятели и партньори за промяна на реклами, банери и лога.

Единодушно гласуваха членовете от УС за премахване на началната такса в размер на 30 лева. 

Всеки кандидат за член към СБС след 1 август 2017г. ще заплаща членска такса за една календарна година в размер само на 30 лева. 

Тук можете да откриете всичките нужни документи за кандидатстване за членство Кандидатсвай