За нас

Съюз на българските спасители е създаден по идея на г – н Костадин Карамитов още от 2009 година. През 2010 година със свои приятели и съмишленици, официално създават национална спасително доброволческа организация, която да действа при бедствия (пожари, наводнения, земетресения, свлачища, снежни виелици, лавини и др.), катастрофи, издирване на лица (в градска среда и гористи местности), извънредни и кризисни ситуации, оказване на долекарска помощ, опазване на околната среда и обществения ред. През 2011 година официално е регистрирано Сдружение Съюз на българските спасители, като юридическо лице с нестопанска цел в полза на обществото. Основната дейност е насочена за съдействие на специализирани спасителни служби в Република България и помощ на пострадали хора при инциденти. Организацията помага на всеки граждани присъединил се към нея като член да придобие знания по спасяване при различни ситуации, а членството в нея е изключително престижно!

Съюзът създава първия доброволчески велопатрул в България, който да действа в помощ на обществото при леки травми на малолетни, непълнолетни и възрастни лица, бърза реакция на трудно достъпни за МПС места, за потушаване на пожари или други опасни аварии, застрашаващи живота и здравето на хората.

Създаден е първия Специализиран спасителен отряд, който действа на доброволен принцип при възникнали бедствия застрашаващи живота, здравето на хората, както и опасност за тяхното движимо и недвижимо имущество. Отрядът е от обучени и екипирани доброволци на професионално ниво, с оборудван специализиран автомобил, с когото да достигат бързо до труднодостъпни места.

Председателят на СБС г-н Карамитов създава първото приложение, чиято основна цел е да уведомява гражданите при възникнали бедствия, катастрофи и аварии около тях, с цел да предотврати по-мащабни щети на имуществото на хората и/или да засегне тяхното здраве и живот „Rescuer“.

Спасителите участват и продължават да взимат активно участие в обществени и частни събития в различни сфери и направления.

Провеждаме обучения, лекции, както и участваме в такива в България и извън нея. Обученията могат да бъдат теоретични и практически, провеждат се в училища, фирми, конферентни зали, на полигони, сред природа и др.

Активно се включва при спасителни акции на територията на Република България.

Членове на СБС могат да се възползват с отстъпки при пазаруване във физически магазини или онлайн на наши приятели.