Видове фобии

Аблутофобия – страх от миене и къпане.Както повечето страхове аблугофобията е създадена в подсъзнанието като защитен мефанизъм
Авиофобия – страх от летене
Агирофобия – страх от улици или страх от пресичане на улици
Аглиофобия – постоянен страх от болка
Агорафобия – страх от отворени пространства . Често този страх се определя и като страх от напускане на дома, страх от опашки, мостове.Обобщено за него може да се даде следното определение – страх от невъзможността да напуснеш дадено място веднага.
Аграфобия – страх от сексуално насилие
Агризоофобия – страх от диви животни
Аерофобия – страх от въздуха, вятъра
Аероакрофобия – страх и постоянно напрежение и старо т високи открити пространства
Аероносифобия – страх от височини и от дискомфорта в самолета, водещ до повръщане
Айкмофобия – страх от игли, ножове и всички остри предмети
Айлурофобия – страх от котки
Акарофобия – страх от сърбеж. Акарофобия е ненормален и постоянен страх от сърбене или от насекомите, които причиняват сърбене.
Акрофобия – страх от височини
Акустикофоия – страх от шум, страх от звуци и разговор по телефона
Алодоксафобия – страх от собствено мнение
Алгофобия – страх от височини, възвишния и гледки над морского равнище. Страдащите изпитват ненормална или твърде силна емоционална реакция към определена гледка, звук, миризма, както и дълбоко усещане за физическа безпомощност, когато присъстват на подобно място
Амбулофобия – страх от ходене пеша
Амаксофобия – страх от пътуване в кола
Аматафобия – страх от прах, боклуци
Амикофобия – страх от драскотини и повреждане на кожата
Амнезиофобия – страх от амнезия, от забравяне и загуба на памет
Анаблефобия – страх да погледнеш нагоре
Андрофобия – страх от мъже
Анемофобия – страх от въздуха
Анкилофобия – страх ог неподвижност
Анкраофобия – страх от въздуха и вятъра
Антропофобия – страх от хората изобщо
Ангрофобия – страх от гняв и от това да не бъдеш разгневен
Англофобия – страх от всичко английско
Ангинофобия – постоянен страх от задушаване или ангина
Антлофобия – страх от наводнения
Антрофобия – страх от цветя
Ануптафобия – страх от самота и безбрачие
Апейрофобия – страх от безкрайността
Апифобия- страх от пчели
Апотемнофобия- страх от хора с ампутации
Аракибутирофобия – страх от залеване на фъстъчено масло по небцето
Аракнефобия – страх от паяци
Арзонфобия – страх от огън
Аритмофобия – страх от числа
Архенфобия – страх от мъже
Асиметрифобия – страх от асиметрични вещи
Астенофобия – страх от припадане или слабост
Астрафобия – страх от гръмогевици и мълнии
Астрофобия – страх от звездите и други небесни тела
Атазагорафобия – страх да не бъдеш забравен или незабелязан от другиге
Атаксиофобия- страх от нарушаване координацията на движение 
Атаксофобия – страх от безредие и неспретнатост 
Атикифобия – страх от провал
Ателофобия – страх от несъвършенство
Атомозофобия – страх от ядрен взрив
Аулуфобия – страх от флейти
Аурорафобия- страх от Северното сияние
Аурофобия – страх от злато
Аугодизомофобия – страх да не бъдеш мръсен
Аутоматонофобия- страх от роботи
Аутомизофобия – страх да не се изцапаш, посгоянно миене на ръце
Аутофобия – страх да не бъдеш сам
Афенфозмофобия – страх да бъдеш докосван 
Ахлуофобия – страх от тъмнината и от нощта
Ацерофобия – страх от кисел вкус
Базифобия – страх от ходене или падане
Базофобия – страх от неспособност за стоене
Бактериофобия – страх да не се заразиш от бактерии или страх от съприкосновение с предмети, имали контакт с бактерии
Балистобия – страх от куршуми или ракети 
Барофобия – страх от гравитацията
Батмофобия – страх от стъпала
Батофобия – страх от височини или страх да бъдещ близко до високи стради
Батракофобия – страх от земноводни – саламандри, жаби, и т.н.
Баттофия – страх от дълбочина
Бацилофобия – страх от микроби
Беланефобия – страх от остри предмети, страх да не се порежеш и убодеш
Библиофобия – страх от книги 
Болшефобия – страх от болшевики
Блаптофобия – страх да не нараниш някого
Бленофобия – страх от слуз
Богифобия – страх от злодеи, страшилища, призраци
Ботанофобия – страх от растения
Бромидросифобия – страх от миризмите на тялото
Бронтофобия – страх от гръмотевици, светкавици и бури
Буфонофобия – страх от крастави жаби
Валонофобия – страх от валонците 
Ваксинофобия – страх от ваксинации
Венустрафобия – страх от красиви жени
Вербофобия – страх от думи
Верминофобия – страх от микроби
Вертигофобия – страх от виене на свят
Вестифобия – страх от обличане
Винофобия – страх от пиене на вино
Викафобия – страх от магьосници и вещици
Виргинтифобия – страх от изнасилване
Витрикофобия – страх от пастрока
Вомитофобия – страх от повръщане
Галеофобия – страх от котки
Галофобия – страх от Франция и френската култура
Гамофобия – страх от женитба
Гелиофобия – страх от смях
Генофобия – страх от секс
Генуфобия – страх от колена
Гераскофобия – страх да станеш възрастен човек
Германофобия – страх от Германия и германската култура
Геронтофобия – страх от стари хора
Гефирофобия – страх от мостове
Гимнофобия – страх от голота
Гинефобия – страх от жени
Глософобия – страх от говорене пред публика
Графофобия – страх от писане на ръка или страх да се държат пособия за писане
Гносиофобия – страх от познание
Гумафобия – страх от вкус
Дейпнофобия – страх от хранене и разговори на обяд
Декстрофобия – страх от всичко, което се намира от дясната страна на тялото
Дементофобия – страх от полудаване и от загуба на разсъдък
Демонофобия – страх от демони, зли сили, духове
Демофобия – страх от тълпи
Дендрофобия – страх от дървета
Дентофобия – страх от зъболекари
Дерматозиофобия – страх от кожни заболявания
Дерматофобия – страх от поражения на кожата
Десидофобия – страх от вземане на решение
Дефекалоезиофобия – страх от болезнени движения на червата
Диабетофобия – страх от диабет
Дизабилофобия – страх от това да се съблечеш пред другите
Дизморфофобия – страх от уродливост
Дидаскалейнофобия – страх да ходиш на училище 
Дикефобия – постоянен страх от справедливост
Динофобия – страх от замаяност и водовъртежи
Диплофобия – страх от двойно виждане
Дипсофобия – страх от пиене
Дистихифобия – страх от нещастен случай
Доксофобия – страх от изразяване на мнение и получаване на благодарности
Доматофобия – страх от къщи и да бъдеш в къща
Дорофобия – страх от кожа и от козината на животни
Дромофобия – страх от пресичане на улици
Дъчфобия – страх от холандците
Евпофобия – страх от чуването на добра новина
Еврезиофобия – страх от идеи, отличаващи се от общоприетите
Ейзоптрофобия – страх от огледала и виждане на нечий образ в тях
Ейкофобия – страх от домашната обстановка
Еклезиофобия – страх от църквата
Екофобия – страх от дома
Еквайнофобия – страх от коне
Електрофобия – страх от електричество
Елеутерофобия – страх от свобода 
Елюрофобия – страх от котки
Еметофобия – страх от повръщане
Енегофобия – страх от игли
Еножиофобия – страх от извъриване на непростим грях или критика
Енохлофобия – страх от тълпи
Ентомофобия – страх от насекоми
Еозофобия – страх от зората и дневната светлина
Епистакзиофобия – страх от кръвотечение от носа
Епистемофобия – страх от познание
Ергазиофобия – страх от работа или действие, страх на хирурга да оперира
Ергофобия – страх от работа, страх да извършваш каквито и да е движения
Еритрофобия – страх от червено, кръвотечения и червена светлина
Еротофобия – страх от секс и всичко свързано с него
Ергофобия – страх от работа
Еремофобия – страх от самота
Ереутрофобия – страх от изчервяване
Еуротофобия – страх от женски гениталии
Eуфобия – страх да чуеш добра новина
Ефебилфобия – страх от тинейджъри