Велопатрул ще се грижи за обществения ред в Сандански

Много скоро велопатрул в гр. Сандански!
Патрула ще съдейства на специализираните служби полиция, пожарна и бърза помощ, като следи обществения ред и оказва долекарска помощ на пострадали граждани и туристи. Ще бъдат оборудвани с нужната техника и ще бъдат в пълна помощ на обществото. Патрула основно ще патрулира по главната улица на града и парковата част. Патрула ще застъпи на дежурство в началото на май месец.
Имаме амбицията да създадем патрули по цялата страна и да помагат на местно ниво на съгражданите си.