Ухапване от куче

Какви опасности крие ухапване от куче?
Какво трябва да се направи, ако това се случи?
Продукти за защита от нежелани контакти с куче за Вас, Вашето семейство и Вашите служители.
Никой от нас не може сам да реши проблема с безнадзорните кучета. Всеки обаче може да направи възможното за своята персонална сигурност!
Моля, обърнете внимание на проблема, преди той да Ви засегне лично!

Човек ухапан от куче следва незабавно да потърси лекарска помощ!
Първичната помощ включва обработка на раната – измиване с вода и сапун, а при по-голяма рана – йодиране. Поставяне на ТАП – ваксина (тетаничен анатоксин), така се предотвратява възможността за развитие на тетанус.
При най-малко съмнение, че ухапването е предизвикано от бесно куче, пострадалият се изпраща в Противобесен център, където се поставя противобесна ваксина. Решението за прилагане на противобесна ваксина се взема от лекаря, извършил първична обработка на раната и разпитал пострадалия относно обстоятелствата около ухапването.

Противобесен център в София има изграден в I МБАЛ ( Първа градска болница )
Бул. „Патриарх Евтимий“ №37. Кабинетът работи денонощно. Телефон за връзка: 02 8059304
Интернет: http://www.1mbal.com

За провинцията адреса на най-близката аналогична структура може да бъде получен от лекаря, извършил първична обработка на раната.
Имунизацията с противобесна ваксина се провежда в продължение на 10-30 дни. Тя започва веднага, като имунитетът се придобива 2 седмици след приключване на имунизационния цикъл. Това е единственото възможно лечение на беса и се прилага по време на инкубационния период на болестта.

КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ ЕБЯС (Rabies Lyssa) ?
Най-тежката последица за човека в резултат на ухапване от куче е заболяването: БЯС (Rabies Lyssa).
Бесът е заболяване, което се проявява главно при кучетата и при хищниците от рода на кучетата: вълци, чакали, лисици.
У човека болестта се изразява в голяма възбуда на централната нервна система, последвана от гърчове главно в дъвкателната мускулатура и дихателната мускулатура. По-късно се развиват парализи, които завършват със смърт.
Причинител на болестта е вирус с големина около една десета от микрона. Естествен „резервоар“ на вируса са хищниците от семейството на кучетата – кучета, вълци, чакали, лисици. Звеното, което свързва естествения „резервоар“ на заразата с домашните кучета са безстопанствените (скитащи) кучета. Това е най-големият потенциален източник на зарази от бяс за хората в големите градове. От постъпващите за противобясно лекуване, най-голям е броя (около 91%) на лицата, които са били хапани или олигавени от бесни или съмнително бесни кучета.
Заразата се пренася чрез ухапване или чрез слюнка и лиги от бесно животно. Колкото ухапването е по-близо до главата, толкова инкубационният период е по-кратък. Инкубационният период трае средно между 15 и 60 дни. При ухапване на главата инкубационният период може да бъде и по-кратък от 10 дни. Налице са единични случаи, когато инкубационният период е продължил от няколко месеца до година.
Входната врата на вируса е раната, предизвикана от ухапването или незабележими драскотини или охлузвания, замърсени със слюнка на бесни животни. След „внедряване“ на вируса в организма на човека, той се разпространява по нервните стволове.
ПРОГНОЗАТА Е ЛОША…

КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ Е ТЕТАНУС (Tetanus) ?
Възможна тежка последица за човека в резултат на ухапване от куче е заболяването: „ТЕТАНУС“ (Tetanus).
„ТЕТАНУС“ е остра инфекциозна болест, заразяването от която става при проникване на причинителя (тетаничните бацили) през повредената при ухапването от куче кожа на човека. Образувалият се в човешкото тяло тетаничен токсин води до увреждане на двигателните клетки на централната нервна система.
Болестта се изразява в голяма възбуда на централната нервна система, последвана от гърчове на двигателната и дъвкателната мускулатура. По-късно се развиват парализи, които завършват със смърт.
Изворът на заразата е неизчерпаем: почвата, животните, хората и много други. Най-много тетанични бацили се съдържат в наторената почва. Хората и животните изхвърлят с изпражненията си значително количество тетанични бацили. Безразборното изхождане на кучета и други животни в парковите площи на населените места прави почвата там богата на тетанични бацили.
Инкубационният период е между 4 дни и 4 седмици, рядко до 2 месеца. Колкото инкубационният период е по-кратък, толкова прогнозата е по-лоша.
За предпазване от тетанус се предприема почистване и обработка на раната и веднага след това имунизация.

Как да се предпазим от ухапване?
Никога не оставяйте детето си без надзор в компанията на куче, без значение дали е вашето домашно куче или някое друго. При деца оставени без надзор с куче стават най-големия брой случаи на ухапване. Важно е да уважавате пространството на вашето куче, защото те като всяко животно имат силно чувство за собствена територия.
Не се опитвайте да си играете с куче, което се храни или има малки кученца. Когато приближавате към куче го правете бавно и му дайте шанс първо да ви помирише и да свикне с вашето присъствие. Ако дадено куче стане агресивно не тичайте и не викайте. Запазете спокойствие и избягвайте очен контакт.

Ухапване от други домашни животни.
Раната се измива с вода и сапун.
Обработка с антисептичен разтвор (риванол,йодасепт,кислородна вода,калиев перманганат,пиоктанин,антибиотична маз-гентамицин, тетрациклин…).
Медицински преглед с преценка за ваксинация за тетанус и евентуален шев на раната.