Учение – Търсене и спасяване в Сандански

На 20.06.2020 ще се проведе обучение на спасители-доброволци за първи път в град Сандански.

Обучението се организира от Съюз на българските спасители за спасители и доброволци от доброволни фомирувания в област Благоевград, с модул „Търсене и спасяване“.

Югозападна България е включена в картата на сеизмичната зона. Земетресенията в България са сред най-опасните природни бедствия, тъй като 97 % от територията на страната е застрашена от сеизмични въздействия.

Обучението ще се проведе в новия си полигон за обучения при бедствия, катастрофи, долекарска помощ и извънредни ситуации „Secret zone” бивше военно поделение 18940.

Предстоят различни обучения в сферата на спасяването, сигурността и безопасността, както за професионалисти, доброволци, така и за граждани.

Ако има желаещи доброволци да се включват като статисти (да играят ролята на пострадали), фотографи, оператори на видеокамери или дронове трябва да се свържат на лично съобщение, чрез фейсбук с Костадин Карамитов.

Ако не сте член на организацията и искате да дойдете на учението, можете да се включите, като се запознаете с условията за членство: http://spasitelbg.com/seat