TROIKA
www.troika.bg


Даването на подаръци е емоционално преживяване. Това обяснява защо марката TROIKA е емоционална, човешка и правдоподобна – от вдъхновяващите продукт през атрактивното представяне. Знанията, опитът и космополитността създадоха сектор, който се основава на индивидуалното отношение към клиента. В частния и бизнес контекст, обширните преложения на TROIKA за подаръци отговарят на духа на времето и автентично отразяват желанията на клиентите и вдъхновяват с множеството си идеи. Добрата идея е едно, иновативната реализация е друго. Тройка постига и двете като създава нови продукти, открояващи се на пазара. Новаторските идеи и продуктите са с изключително качество, с които съвременният човек може да се идентифицира.