Спасителен отряд Варна се включиха в локализирането и ликвидирането на пожар

На 11 февруари 2024г. е възникнал пожар в землището на село Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна. В локализирането и ликвидирането на пожара са се включили отряд от Варна към СБС Джинейт Бейлюл, Идириз Идириз, Хюсейн Хюсейн, които са помагали на местните пожарникари. Благодарение на бързото отзоваване и участие в гасенето, пожара е изгасен. „Благодарение на Вашето себеотрицание и готовност да изпълните гражданският си дълг, въпреки тежките условия пожара е загасен своевременно. Без Вашата помощ, щетите от огнената стихия щяха да бъдат значително по-големи. Вашите действия са високо ценени, достойни за уважение и може да служат за пример на всички в нашето общество.“ С тези думи благодари писмено началникът на РСПБЗН – Дългопол гл. инспектор Даниел Манолев.