Спасителен отряд Благоевград отново беше партньор, подсигурявайки сигурността „Скорост и високи токчета:

Тази година отново Съюз на българските спасители отряд Благоевград е партньор на Автошоу първенство „Скорост и високи токчета“ I-ви кръг. За радост на всички нямаше нужда от намесата на спасителни действия. За нас е чест да участваме, а и да ни имат доверие подобни мащабни и екстремни събития.

Екипа участвал зам. председател на СБС Владимир Филков, координатор за Благоевград Христина Календерска, Лена Станева и Мариана Кирова.