Смерч и силни ветрове

Смерчът не е толкова често, но е познато природно явление за някои райони на нашата страна. Това е атмосферен вихър, който се движи с огромна скорост. Възниква в буреносни облаци, близо до земната повърхност, долната му част наподобява обърната фуния. Води до разрушения, възможни са човешки жертви. Силните ветрове са често явление за страната. В някои случаи, при особено голяма скорост на въздушните маси, те представляват опасност за хората и може да нанесат материални щети.

Необходимо е да предприемем следните мерки:
• Спазване на строителните норми за постигане по-голяма устойчивост на сградите.
• При създаване на условия за рязка промяна на метеорологичните условия, следете информацията за времето, предавана по радиото и телевизията. Както при всяко природно бедствие, ако сте вкъщи, изключете тока, водата и газта.
• Не оставайте на открито. Има опасност от падащи отломки от сградите и други предмети. Влезте вкъщи и затворете плътно вратите и прозорците. Смерчът засяга най-често покривните конструкции и горните етажи. Преценете и ако е необходимо използвайте за убежище мазето на сградата.
• Ако сте далеч от дома си, влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон.
• Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи, дървета и от надвиснали скални маси. Потърсете подслон.
• Ако сте на полето или в планината, заемете ниски места и оврази до отминаване на опасността.