Сигнали за оповестяване

Те се разпространяват и излъчават посредством:
1. Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, чрез акустични сирени;
2. Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДПБЗН, чрез електромеханични сирени;
3. Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;
4. Радиотранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места;
5. Локалните автоматизирани системи за оповестяване, експлоатирани в потенциално опасните обекти.

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали, съгласно ПМС №70 от 27.03.2009 г, обн. ДВ бр.26 от 07.04.2009 г.

ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ
1. „Внимание! Внимание! Внимание! Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност!“
2. Прекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин.
3. С локомотивни свирки, клаксони, камбани и др. С чести удари по звучащи предмети.

ОТБОЙ ЗА ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ
1. „Внимание! Внимание! Внимание! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност!“
2. Непрекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин.

ОПАСНОСТ ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАРАЗЯВАНЕ
1. „Внимание! Внимание! Внимание! Радиоактивни заразяване! Радиоактивни заразяване! Радиоактивни заразяване!“
2. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението.
3. С чести удари по звучащи предмети.

ОПАСНОСТ ОТ ХИМИЧЕСКО И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКО ЗАРАЗЯВАНЕ
1. „Внимание! Внимание! Внимание! Химическо (Бактериологично) заразяване! Химическо (Бактериологично) заразяване! Химическо (Бактериологично) заразяване!“
2. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението.
3. С чести удари по звучащи предмети.

ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ
1. „Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от наводнение! Опасност от наводнение! Опасност от наводнение!“
2. Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин., последван от указания за поведението на населението.

http://spasitelbg.com/mp3/signali.mp3