СБС среща с БЧК

Срещата между г-н. Костадин Карамитов, Председателя на Съюз на Българските Спасители и г-н. Христо Григоров, Председател на Български Червен Кръст се проведе в централата на БЧК гр. София. Запознати и обсъдени бяха двете организации за в бъдещи съвместни дейности. Започва се изготвяне на споразумение за съвместно сътрудничество между Съюз на Българските Спасители и Български Червен Кръст!
Сайт на БЧК: www.redcross.bg