СБС подписаха Протокол за съдействие с ЦСМП – София

На 23.10.2017 беше подписан Протокол за пълно съдействие от страна на Съюз на българските спасители с Център за спешна медицинска помощ – София. 

Съюз на българските спасители са в пълна готовност за съдействие на ЦСМП:

Да оказва съдействие на служителите на ЦСМП – София;

Да бъде в помощ на служителите на ЦСМП – София при мащабни инциденти, бедствия, застрашаващи здравето и живота на голям брой хора и ще извършва медицинска помощ по указание на медиците на трудно достъпни места;

Да съпровожда моторни превозни средства на ЦСМП до медицински центрове, ако има нужда от това;

Да превозва „леко“ пострадали лица, които са в комуникативно състояние и не е нужно да бъдат в легнало положение, стига да не се застрашава живота и здравето на пострадалите;

Да регулира и контролира обстановката при инциденти, ако се застрашава живота и здравето на медиците и/или пострадалите;

След покана от ЦСМП – София да се включва при организиране на учения, практики и образователни теми или лекции.