СБС набира специалисти в различни сфери

Сдружение Съюз на Българските Спасители набира доброволци и сътрудници, специалисти и/или професионалисти в различни сфери:
военни, пожарникари, полицаи, лекари, еколози, юристи, счетоводители, алпинисти, водолази, спелеолози, водни и планински спасители, дизайнери, художници, оператори, фотографи, журналисти и програмисти.

Изисквания към доброволците:
1. Попълване на заявление по образец;
2. Попълване на анкетна карта по образец;
3. Предоставяне на две снимки (по възможност с черни тениски и/или фланелки);
4. Свидетелство за съдимост;
5. Преснимана лична карта от двете страни;
6. CV-curriculum vitae (история на живота);
7. Заплащане на едногодишен членски внос в размер на 60лв. (за издаване на членска карта и отличителни знаци).

Изисквания към сътрудниците:
1. Попълване на заявление по образец;
2. Попълване на анкетна карта по образец;
3. Предоставяне на две снимки;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Преснимана лична карта и от двете страни;
6. CV-curriculum vitae (история на живота).

Ще получите възможността да добиете опит и умения в сферата, която желаете, да се запознаете с интересни хора, да помагате и давате съвети на тези, които се нуждаят от Вас.

Информация:

Брой военни 6
Инспектор 1бр.
 – служител в Министерство на отбраната, минимум 5 години, завършил:
* Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново;
* Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София;
* Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна.
Инспектор 1бр. – военен медик.
Специалисти 4бр. – сухопътни войски, военновъздушни войски, военноморски войски, военна полиция.
Специалисти могат да бъдат и студенти минимум 5-ти семестър.

Брой пожарникари 5
Инспектор 2бр.
 – служители на Министерство на вътрешните работи, минимум 5 години, завършили:
* Академия на МВР факултет „пожарна безопасност защита на населението“ – гр. София;
* Школата по противопожарна охрана на МВР – гр. Варна;
* Защита на националната сигурност, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – гр. Варна;
* Защита на националната сигурност, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – филиал гр. Смолян.
Специалисти 3бр. – специалистите могат да бъдат и студенти минимум 5-ти семестър.

Брой полицаи 4
Инспектор 1бр.
 – служител на Министерство на вътрешните работи, минимум 5 години, завършили:
* Академия на МВР факултет „полиция“;
* ЦСПП – гр. Пазарджик;
* ЦСПП – гр. Казанлък;
* ЦСПП – гр. Варна.
Специалисти 3бр. – специалисти могат да бъдат студенти минимум 5-ти семестър,
НБУ – Гражданска и корпоративна сигурност
НБУ – Регионална и общинска сигурност
ВСУ – Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – гр. Варна
ВСУ – Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – гр. Смолян
Колеж по охрана и сигурност „св. Георги Победоносец“ – 2-ра година, гр. София, гр. Стара Загора и гр. Смолян.

Брой лекари 10
Инспектори 3бр.
 – служители на Министерството на здравеопазването, минимум 5 години, завършили:
* Медицински университет – гр. София;
* Медицински университет – гр. Пловдив;
* Медицински университет – гр. Варна;
* Медицински университет – гр. Плевен.
Специалисти 7бр. – специалисти могат да бъдат студенти минимум завършили 6-ти семестър.

Брой еколози 3
Инспектор 1бр.
 – служител на Министерство на околната среда и водите, минимум 5 години.
Задължително завършили висше по професията.
Специалисти 2бр. – специалисти могат да бъдат студенти минимум 5-ти семестър.

Брой алпинисти 5
Инспектор 1бр.
 – минимум стаж по професията 5 години, член към БФКА „Българска федерация по катерене и алпинизъм“.
Специалисти 4бр. – всеки специалист трябва да има завършен курс по алпинизъм и да го практикува системно.
Дейност:

Брой водолази 5
Инспектор 1бр.
 – минимум стаж по професията 5 години, член на БНАПД „Българска национална асоциация по подводна дейност“ и/или „Българска водолазна академия“.
Специалисти 4бр. – всеки специалист трябва да има завършен курс за водолаз и да се гмурка системно.

Брой спелеолози 5
Инспектор 1бр. 
– минимум стаж по професията 5 години, член на БФС „Българска федерация по спелеология“ и/или АСО „Аварийно спасителен отряд“.
Специалисти 4бр. – всеки специалист трябва да има завършен курс по спелеология.

Брой водни спасители 5
Инспектори 1бр. 
– минимум стаж по професията 5 години, член на БЧК „Български червен кръст“ към „водна спасителна служба“ със завършен курс „инструктор по водно спасяване“.
Специалисти 2бр. – специалистите трябва да имат завършен курс „воден спасител на плувни басейни и водни паркове“
Специалисти 2бр. – специалистите трябва да имат завършен курс „воден спасител за открити водни площи и море“.

Брой планински спасители 5
Инспектор 1бр.
 – минимум стаж по професията 5 години, член на БЧК ‚ Български червен кръст“ към „планинска спасителна служба“ със завършен курс „планински спасител“.
Специалисти 4бр. – специалистите трябва да имат завършен курс „планински водач“, „планински туризъм и ориентиране“, „ски и сноуборд инструктори“.

Брой юристи 3

Брой счетоводители 2

Брой уеб дизайнери 1
Трябва да владее – HTML5, CSS3, Photoshop или подобна програма за обработване на изображения.

Брой графичен дизайн 2

Брой фотографи 3

Брой художници 2

Брой оператори 3

Брой журналисти за всеки град.

Брой програмисти 2
Трябва да владее – PHP, SQL + PDO или MySQLi, JavaScript; За предимство се считат знания по OOP, HTML5, CSS3 и/или някой JavaScript framework.

Инспектори могат да бъдат само членове на СБС за да разполагат с всички права, а специалистите могат да избират дали да бъдат доброволци-членове или сътрудници.

За повече информация за дейността на инспектори и специалисти можете да се свържете с нас на адрес:
E-mail: info@spasitelbg.com
E-mail: spasitelbg@mail.bg
GSM: +359 896 50 40 10 г-н. К.Карамитов

ОБЯВАТА Е АКТИВНА