СБС и община Сандански „За един по-чист град“

И тази година Съюз на българските спасители се включи в традиционната кампания „За един по-чист град“. 

Тази година района, който ни беше поверен е ж.к. Спартак. Чувалите бяха напълнени, ръкавиците изцапани, а работата свършена. 

Председателят г-н Костадин Карамитов изказва лични благодарности към: Християн Ставрев, Мирослав Георгиев, Андрей Андреев, Георги Златинов, Тодор Гюров и Кирил Божков. 

Умоляваме всички съграждани в Сандански, както и всички граждани на територията на Република България, да спрем да изхвърляме отпадъците си където ни падне, да учим децата си на един по-чист и екологичен начин на живот. 

Надяваме се кампанията да спре да съществува, а всички ние да бъдем възпитани и научени да изхвърляме отпадъците си на определените за това място. 

Нека всички ние живеем в един по-чист и екологичен свят.