СБС Благоевград със зала за обучения на спасители

Днес 18 ноември 2019 година Съюз на българските спасители подписа договор с новите си приятели и партньори Народно читалище „Виртуален свят“. 

Залата се намира в Благоевград на ул. Свобода №1 – етаж 2, просторна и уютна. Залата ще се полза за лекции и семинари, а извън нея има просторно място за практически обучения. 

Всеки член, симпатизант и доброволец към Съюз на българските спасители ще може да преминава обучения за оказване на долекарска помощ, реакция при катастрофи и пожари. 

Председателят Костадин Карамитов изказва специални благодарност на координатора на СБС за Благоевград Владимир Филков и на ръководството на читалището специално към Гергана Костадинова. 

Кампанията за набиране на доброволци към Съюз на българските спасители тече с пълни сили, а след 5 декември 2019 ще обявим дата за провеждане на първото обучение на граждани и доброволци. 

За връзка с координатора за Благоевград на СБС Владимир Филков  0897 85 56 08