Сборник „Хроники на доброто“ – NGOBG

Вече всеки един може да научи повече за доброволчески организации събрани в един сборник очерци „ХРОНИКИ НА ДОБРОТО“ благодарение на един от авторите Росинка Проданова можете да научите и за Съюз на българските спасители. 

Росинка Проданова е дългогодишен професионален журналист, който често отразява дейността на Съюз на българските спасители с много отделено време, средства и постоянство всичко това да бъде отразено и на хартиен носител в сботника.

Благодарим Ви Росинка Проданова!

Тук можете да разгледате сборника и да си го свалите: https://www.ngobg.info/uf/documents/2478594927/hroniki-na-dobroto.pdf