Работа за членове на СБС

Съюз на българските спасители ще помага на членовете си да намират по-лесно работа.

Всеки член на Сдружение Съюз на Българските Спасители ще има право, да подаде своята автобиография – cv (с прикачен файл) на емайл адрес info@spasitelbg.com

За кандидати:

Задължително е вписването на: триете си имена, дата на раждане, местоживеене, емайл, телефонен номер, снимка и вида на търсената работа.

Право имат само пълноправни членове, да подават автобиография за работа. За да станете пълноправен член, трябва да се запознаете с условията от тук.

Работодатели също може да изпрати информация за предлаганата работа, а ние ще препоръчаме компетентни, възпитани и интелигентни членове за предлаганата работа.

За работодатели:

Име на фирмата, БУЛСТАТ, местоположение на фирмата, емайл, уеб сайт, телефонен номер, вида на предлаганата работа.

Идеята ни е да бъдем максимално полезни едни към други, да си съдействаме и да създаваме по-близка връзка между членовете.

Умоляваме Ви, ако не сте пълноправни членове на СБС да не изпращата спам съобщения.