Желаещите да станат членове към Сдружение Съюз на Българските Спасители могат да открият повече информация в менюто Членство.
Професия доброволец става факт до дни. Бъдещите екипи от доброволци ще имат равни права с полицаите и останалите спасители. Доброволци на щат ще помагат при бедствия и аварии. До дни Министерският съвет трябва да определи специална квота за обучение на хора от всеки край на страната, за сформирането на доброволчески екипи. Отрядите ще се включват в подпомагането на институциите при всякакви извънредни ситуации, като това ще става срещу заплащане. Бъдещите екипи от доброволци ще имат равни права с полицаите и останалите спасители. Ще получават и процент от минималната работна заплата. Всеки, който иска да е доброволец трябва да е над 18 години. Освен това той трябва да бъде здрав и неосъждан. Работещи хора на трудов договор също могат да се включат с отрядите след писмено разрешение на работодателя им. Освен чрез заплащане доброволците ще бъдат стимулирани и като бъдат освобождавани от данъци. Очаква се броят им да достигне няколко хиляди души и да станат част от системата за спасяване в началото на следващата година.