Правила за поведение при сигнал „въздушна опасност“

Най-важното, което трябва да се знае е, че при подаването на този сигнал, трябва да се запази самообладание Спокойно и разумно да се предприемат следните действия:

1. Ако сигналът ви завари вкъщи:
* облечете себе си и децата, помогнете на възрастните и болните;
* изключете електрическата, газопроводната и водопроводната мрежа и загасете печките;
* вземете личните документи, средствата за индивидуална защита, за първа медицинска помощ, лични вещи, храна и вода;
* затворете вратите и прозорците, заключете жилището и предупредете съседите;
* бързо заемете определеното Ви укритие;

2. Ако сигналът ви завари на работа или в училище:
* пo указания на ръководството прекъснете работа;
* бързо се насочете към укритието на вашето ведомство, учреждение, фирма;
* учебните занятията се преустановяват и децата се отвеждат от учителите в укритията;
* при работа на полето, бързо се укрийте в подготвени или естествени укрития (оврази, канавки, дерета и др.), при възможност укрийте техниката и животни;

3. Ако сигналът ви завари на обществени места, на улицата или в транспортно средство:
* внимателно изслушайте указанията на органите по реда и се отправете към най-близкото укритие;
* ако сте на улицата, спазвайте указанията на органите по реда, ако няма наблизо скривалище, укрийте се под мост, подлез или канавка;
* ако сте в транспортно средство, изчакайте спирането му и се отправете към най-близкото скривалище, подлез или мост;

4. При сигнал „Отбой от въздушна опасност“ – непрекъснат вой на сирени в продължение на три минути, напуснете укритията. Изпълнявайте указанията на армията и другите органи по реда.

Указания и ред за заемане на защитните съоръжения и поведение на населението в тях.
Заемането на защитните съоръжения, /скривалища и противорадиационните укрития/ и пригодените за тази цел помещения, става след подаването на сигнал „Въздушна опасност“.

Правила за поведение при сигнал „Въздушна опасност“:
* Запазете самообладание. Вземете предварително приготвения личен багаж (документи, хранителни продукти, лекарства, вода, фенерче и др.). Незабавно се отправете към предварително определеното Ви защитно съоръжено, обозначено с табелки.
* При влизане в тях, давайте предимство на болните, възрастните хора и децата.
* Не водете със себе си домашни животни.Какво трябва да знаем за бойните отровни вещества? Това са такива вещества, които разпръснати с оръжия или чрез терористични действия в малки количества могат да причинят на човека увреждания, свързани с временна нетрудоспособност, сълзотечение, кихане и разстройване на дишането, психически разстройства, тежки увреждания на кожата и дихателните пътища или смърт. В условията на съвременния свят, срещу населението при военни действия и терористични актове могат да се употребят бойни отровни вещества за създаване на паника, причиняване на временна нетрудоспособност на голяма част от него, при диверсионно използване чрез замърсяване на питейни води или храни за масова употреба. Въздействие срещу населението може да има и в резултат на терористични актове с бойни отровни вещества на места с масово пребиваване на хора: ЖП гари, станции на метрото, превозни средства от градския или ЖП транспорт, летища, обществени сгради – административни сгради, болници и поликлиники, кина, театри, училища, дикотеки, заведения за обществено хранене, масови обществени прояви – шествия, концерти, митинги, спортни състезания и други. Какви са признаците за употреба на отровни вещества?Признаци са масови оплаквания в определен район, сграда, превозно средство, с едни и същи симптоми на въздействие: сълзотечение, кашлица, нарушено дишане, виене на свят, силно главоболие, проблеми съсзрението, припадане, проблеми със сърдечната дейност, усещане за силна потиснатост и депресивни състояния, дезориентация и халюцинации, необяснимо състояние на страх, повръщане, неконтролирано изпускане по нужда, треперене и гърчове. Какви са признаците за употреба на отровни вещества?Признаци са масови оплаквания в определен район, сграда, превозно средство, с едни и същи симптоми на въздействие: сълзотечение, кашлица, нарушено дишане, виене на свят, силно главоболие, проблеми съсзрението, припадане, проблеми със сърдечната дейност, усещане за силна потиснатост и депресивни състояния, дезориентация и халюцинации, необяснимо състояние на страх, повръщане, неконтролирано изпускане по нужда, треперене и гърчове. Как да се реагира в такива случаи?Незабавно да се напусне района (мястото) на събитието, като пред носа и устата се постави носна кърпа, шалче, шапка или друга текстилна материя. Ако почувствате някои от признаците, посочени по-горе, незабавно потърсете помощ като се обърнете към граждани, персонал на магазини, полиция, таксиметров транспорт за повикване на екип за спешна медицинска помощ. Ако сте станал свидетел на подобно явление и не сте поразен от отровното вещество, намерете най-бърз начин да уведомите спешната помощ, като опишете събитието на дежурния диспечер. При възможност сигнализирайте на полицията и на армията. Ако имате възможност помогнете на някои от поразените да напуснат района на въздействие. След напускане на района измийте лицето и ръцете си. Изплакнете обилно с вода лицето, носа и при възможност направете промивка с разтвор на сода бикарбонат. Препоръчително е да минете през лекарски преглед и лабораторни изследвания. Спасителните действия в такива случаи се извършват от специализирани екипи със средства за защита на дихателните органи и кожата и употреба на специфични противоотрови (антидоти). При очаквано въздействие с бойни отровни вещества предварително ще бъдат раздадени противогази на децата и възрастните и детски камери за децата до 1.5 годишна възраст. Информация за реда за раздаване на индивидуалните средства за защита може да получите от инспектора по гражданска защита на общината. Те ще се съхраняват в домовете в готовност за използване. След получаване на сигнал за въздействие с химическо оръжие (биене на камбани, метални предмети, реплика “Внимание! Внимание! Химическа опасност!”), се прави следното:

1. Поставя се противогаза и се заема скривалището (ако има такова).
2. Ако няма специално място за укриване , една от стаите на жилището се херметизира и в нея се събират всички пребиваващи в жилището лица.
3. Слушат се указанията на гражданска защита по радиото, телевизията и локалните средства за масово осведомяване, за поведението и действията в условията на въздействие от химическо оръжие.
4. Ако се наложи излизане извън жилището или извън скривалището, то се извършва с поставени средства за защита, а при връщане обратно, горното облекло, с което е пребивавано навън, се съблича на определено пред скривалището място (предверието) или антрето (банята) на жилището, като по възможност се поставя в полиетиленов чувал. Противогазът не се снема,докато от армията не се получи сигнал “Отбой” от химическа опасност.

Средства за защита на дихателните органи от прост тип.

Памучно-марлена превръзка.
Памучно-марлената превръзка служи за краткотрайна защита на дихателните органи от химически и радиоактивни вещества и биологични средства. Тя може да се изработи от всеки гражданин. Памучно-марлената превръзка се изготвя от парче марля и памук. * за възрастни – марля с размери 100 х 50 см. и памук с дебелина 2-3 см. и размери 30 х 20 см. * за детска памучно-марлена превръзка е необходима марля 80 х 40 см. и пласт памук с дебелина 2-3 сл и размери 20 х 15 см. Вземат се няколко пласта марля с посочените размери и по средата се поставя памукът. Горната и долната страна на марлята се сгъват, застъпват се върху памука и се зашиват по краищата.След това се правят два разреза от лявата и от дясната страна, с дължина 30-35 см. /до памука/и се зашиват краищата така, че да се получат по две връзки от двете страни за връзване. При използването на памучно-марлената превръзка трябва да се закрива подбрадието, устата и носа до очните вдлъбнатини. При замърсяване с амоняк марлената превръзка да се натопи в оцет или в 5-10% разтвор на лимонена киселина /лимонтозу/. При замърсяване с хлор , други кисели газове /серен диоксид, азотен диоксид/ и продукти на горенето маската да се натопи в 5% разтвор на сода бикарбонат/сода за хляб/. Памучно-марлената превръзка може да се използва многократно след изпиране. Тя се използва за излизане от огнището на поражение до безопасно място с последващо поставяне на противогаз. За защита на дихателните органи от промишлени отровни вещества се използват и подръчни средства като: хавлиени кърпи, обикновени кърпи и др., напоени с разтвор на сода бикарбонат или на винена, лимонена киселина за неутрализиране, в зависимост от вида на отровното вещество.Ако не знаете какво е отровното вещество, може да използвате само чиста вода.

При опасност от химическо и бактериологическо заразяване.
Химическо и бактериологическо замърсяване може да възникне при военни действия и при терористични актове. Най застрашени са местата, където се събират много хора.Първите признаци на въздействие са масова поява на кашлица, сълзене на очите, нарушено дишане, виене на свят, силно главоболие и други.
* Запазете самообладание.
* Пред носа и устата поставете какъв и да е плат.
* Незабавно напуснете района на събитието. Изтегляйте се в посока перпендикулярна на вятъра.
* Ако почувствате някои от признаците, посочени по-горе, незабавно потърсете спешна медицинска помощ.
* Ако имате възможност, помогнете на някои от поразените да напуснат района на въздействие, уведомете полицията и армията.
* След напускане на района измийте лицето и ръцете си. Изплакнете обилно с вода лицето, носа и устата и при възможност направете промивка с разтвор на сода бикарбонат. Минете на лекарски преглед и лабораторни изследвания.

Указание за определяне ръст на противогази ПГ- 1 И ПГ-7 
wmЗа определяне ръст на противогаз ПГ-1, и ПГ-7 wm се използва специален ръстомер. За определяне на размерите уредът се разтваря, като едното му рамо се поставя под брадата, адругото в най-ниската част на носа. По деленията, отбелязани на уреда се определя ръста /Първи, втори и трети.

Противогаз – плем маска.
Подборът на лицевата част се определя от дължината на линията, минаваща през най-високата част на главата /темето/, бузите и брадичката. Второто измерване, което трябва да направите е на линията минаваща над веждите и съединяваща отворите на ушите. Сборът от двете измервания в сантиметри определя искания размер.

Съотношението см/размер е следното:
* 93 – 95см – Първи размер
* 95 – 99 см. – Втори размер
* 99 – 103 см. – Трети размер
* над 103 см. – Четвърти размер

В защитните съоръжения спазвайте следния ред:
* заемете указаното ви място;
* не се поддавайте на слухове и не изпадайте в паника, не вдигайте шум;
* не пушете, паленето на източници с открит пламък е опасно;
* не употребявайте алкохол и наркотични вещества;
* не внасяйте със себе си отровни и запалителни вещества;
* при евентуално изключване на електрозахранването, запазете самообладание и изчакайте включването на агрегата;
* при необходимост, окажете помощ на хората около Вас;
* не напускайте самоволно защитното съоръжение;
* при затрупване на основния изход, използвайте аварийния;
* напускането на защитното съоръжение се извършва след подаване на сигнала „Отбой на Въздушна опасност“;
* изпълнявайте указанията на органите на гражданска защита и проявете готовност за оказване помощ на пострадали.

Указвания за херметизиране на помещения.
Ако няма наблизо скривалище или противорадиационното укритие, можете да използвате мазета, гаражи и други добре уплътнени подземни помещения. Ако не разполагате със споменатите помещения, херметизирате подходяща стая в сградата, в която се намирате. Херметизацията е задължителна, дори ако притежавате индивидуални средства за защита на дихателните пътища – противогази.

Общи правила за херметизиране:
За херметизирането на прозорци, врати и отдушници използвайте подръчни материали за уплътнение. Луфтовете между рамките и касите на вратите и прозорците се уплътняват с ленти от дунапрен, пластмаса, каучук или хартия. Счупените стъкла на прозорците се подменят със здрави. Пукнатините по вратите и прозорците се шпакловат и се запушват с маджун, а тези в стените, около касите и вратите, прозорците, водопроводните и парапрободните тръби се намазват с хоросан, циментов разтвор, гипс или полиуретанова пяна.Отдушниците, розетките и комините, a също и другите отвори се затварят.