Правата ми на плажа

Лятото е в разгара си – време е да се попека и да се плацикам в морето.

Какви са обаче правата ми на плажа?
На първо място достъпът ми до морските плажове е свободен и безплатен. Само за определени части от плажовете достъпът може да бъде ограничен. На плажа ми е разрешено да поставя чадър, шезлонги, дюшеци, кърпи и др. като поне половината от плажната площ трябва да е предоставена за свободно разполагане на такива принадлежности от посетителите. Тази зона за свободно разполагане трябва да е обозначена с указателни табели от собственика/ползвателя на плажа.

Кога мога да използвам водноспасителна или медицинска помощ ?
Морските плажове подлежат на задължително обезопасяване. Собственикът/ползвателят на плажа трябва да осигури оборудване на спасителните постове и медицинско обслужване за посетителите по време на туристическия сезон (1.06 до 30.09).

Как мога да използвам спасителна помощ?
Всеки пост се състои от поне двама спасители, които дежурят ежедневно от 8.00ч. до 18.00 ч. Облеклото на спасителите е в оранжев цвят и носят емблемата на водноспасителната служба. Районът на действие на спасителната станция и спасителните постове, както и дънните течения, ями и други опасности, се означават с шамандури. Спасителите са длъжни да оказват помощ в рамките на района им на действие.
Те трябва да :

 • наблюдават непрекъснато по време на дежурство къпещите се в поверения район;
 • извършват спасителна акция при инцидент във водата и да оказват първа помощ до пристигане на медицински специалист;
 • не допускат плуването на лица зад шамандурите и къпането на деца под 10-годишна възраст без придружител;

Как мога да използвам медицинска помощ ?
Собственикът/ползвателят на плажа е длъжен да разкрие медицински пункт, а медицинският персонал към него е длъжен да:

 • оказва незабавно първа медицинска помощ при водни инциденти;
 • поддържа телефонна или радиовръзка със спасителните постове и с най-близкия център за спешна медицинска помощ или отделенията за бърза и неотложна медицинска помощ.

На плажа освен права имам и задължения, които е важно да спазвам с оглед своята и тази на останалите посетители сигурност. 
Трябва да:

 • не се къпя там, където е забранено;
 • облека спасителна жилетка при обучение и практикуване на водни спортове и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел;
 • не скачам от плавателните съдове и бреговите съоръжения, непригодени за тази цел;
 • не се доближавам до движещи се и закотвени плавателни съдове;
 • не ползвам гребни или моторни плавателни съдове в зоната, определена за къпане;
 • не премествам и да пазя от повреждане табелите, сигналните средства и спасителните съоръжения;
 • не плувам зад шамандурите;
 • не замърсявам водата и крайбрежните площи;
 • паркирам превозното си средство само на определените за това места и да не ги мия в къпалните места или в близост до тях;
 • спазвам нарежданията на спасителите;
 • не допускам къпане на деца под 10-годишна възраст без придружител

В случай на нарушение може да ми бъде наложена глоба от 100 до 2000 лв.
Ако искам да карам джет или друго моторно плавателно средство, трябва:

 • плавателното средство да е снабдено с два червени ръчни димни сигнала, сигнално огледало и свирка;
 • да не карам, когато са налице неблагоприятни хидрометеорологични условия (буря, силно вълнение и др.);
 • да не карам преди изгрев или след залез слънце;
 • плавателното средство да притежава система за автоматично спиране, гарантираща спирането на машината, в случай че падна във водата;
 • да нося спасителна жилетка;
 • да не карам на разстояние, по-малко от 200 метра навътре в морето от плаващите шамандури, които обозначават зоната за къпане;
 • да не карам извън означените с плаващи въжета и шамандури водни коридори на зоната за водни спортове на охраняемите плажове;
 • да не скачам във водата по време на движение на плавателното средство;
 • да не карам на разстояние, по-малко от 300 метра от брега, в крайбрежните зони, където няма охраняеми плажове;

Ако извърша нарушение при използване на водноатракционни услуги, то може да ми бъде наложена глоба от 1000 до 3000 лв.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Актуалните версии на Правата /статиите/ се съдържат на pravatami.bg

Източник: pravatami.bg:разкодираните закони