Пожар в сграда

Причина за възникване на пожар вкъщи, на работното място или друго закрито помещение в повечето случаи се дължи на нашата небрежност. Понякога е необходимо да направим съвсем малко, за да бъде избегнато най- лошото!

Как трябва да действаме при пожар в сграда?
• При пожар незабавно позвънете на тел. 112.
• Съобщете на съседите за възникналия пожар.
• Локален пожар в сграда може да се гаси с вода.
• С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта.
• При пожар в сграда изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците. Напуснете сградата като използвате стълбището, външни, стабилни стълби, балкони и др. Не използвайте асансьорите.
• За напускане на сградата през балкони използвайте въжета, ако нямате направете от чаршафи, одеала и завеси.
• При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се приведени. Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха или одеало.
• Ако е невъзможно да излезе от сградата, изкачете се на покривната площадка. Ако останете в апартамента, най-добре е да влезе в банята. Уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и пуснете душа. Обливайте се с вода, за да не прегрее организма. Опитайте се да сигнализирате за своето местонахождение.
• Особено опасни, при горене на пластмаси, са токсичните газове. При тях се отделят фосген, циановодород, въглероден оксид и други съединения със силен токсичен ефект. След пребиваване в района на пожара трябва да преминете през медицински преглед.
• При отравяне с въглероден оксид (СО), пострадалите се изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. При рязко спадане на кръвното налягане се прави изкуствено дишане „уста в уста“. На пострадалите се дава топло мляко, минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до болнично заведение.