Поредица от пожари в района на Благоевград и тяхното локализиране от членове на СБС

Умишлени и неумишлени пожари, както всяка година и тази не ни пропуснаха. Благодарение на екипи от ПБЗН и на доброволци-спасители от Съюз на българските спасители град Благоевград бяха локализирани всички пожари. Членове на Благоевградския екип на СБС бяха активни и често участваха рамо до рамо с пожарникари на изключително трудни, пресечени терени, опасни и живото застрашаващи ситуации. Изказваме сърдечни благодарности на членовете на Благоевградския екип: Владимир Филков, Явор Хаджиев, Христина Календерска и Мариела Гюшина.