Първа помощ при травматични увреждания

Травматичните увреждания /травми/ се причиняват от действие на външни агенти върху организма /механични, химични и биологични/. Травматичните увреди на тялото биват затворени и отворени. При първите целостта на покривните тъкани – кожа и лигавици е запазена, а при вторите – нарушена. Всяка травма се придружава от следните признаци: болка, кръвотечение, разрушаване на тъкани, инфекция и нарушение на функцията на увредените тъкани и органи. Контузиите и нараняванията могат да бъдат различно тежки според вида и силата на действуващия външен агент и засягането на различните телесни части в дълбочина и по площ. Изходът от тях зависи до голяма степен от функционалната годност и съпротивителните сили на организма. Първа помощ при открити наранявания. Раната представлява травматично увреждане, при което е нарушена целостта на покривните тъканите /кожа, лигавици/ и на подлежащите тъкани.

Раните биват:
1. Контузни.
Те се получават при удар с тъп твърд предмет. Краищата на такава рана са неравни, но не кървят. Мястото около раната има синкав цвят;
2. Разкъсано-контузни.
При тях има голямо разкъсване на тъканите. Такива са раните при ухапване от куче, раздиране от остър предмет, убождане от пирон;
3. Порезни.
Те се получават при порязване с нож, коса, стъкло. В зависимост от дълбочината на порязването кървенето е различно;
4. Огнестрелни.
Те се предизвикват от действие на огнестрелно оръжие;
5. Прободни.
Те се причиняват от остри тесни предмети /игла, кол, шило/;
6. Рани от ухапване.
Те се предизвикват от ухапване на животни и насекоми. По раната се забелязват следи от ухапването. По правило те са предимно разкъсано-контузни или прободни и много често се инфектират. При оказване на първа помощ при различните видове наранявания трябва да се спазват следните общи правила: 
1. Да не се бърка с пръсти в раната при вадене на чужди тела;
2. Преди налагане на превръзката, ръцете да се измиват с вода и сапун;
3. Да се използват чисти /стерилни/ превързочни материали;
4. Ако след превръзката раната се напои с кръв, превръзката не трябва да се сменя, а върху нея се поставя памук и се прави стегната надвръзка.

Първата помощ при наранявания включва:
Обработване на раната:
Превръзване на раната. Обработката на раната се състои от: промиване с кислородна вода; почистване на кожата около раната с памук, напоен със спирт, йод-бензин или йодна тинктура; върху раната се поставят сулфатиацил и стерилна марля; превръзката се извършва с левкопласт и бинт; при повърхностни или слабо кървящи рани може да се постави анкерпласт, без да се налага поставяне на сулфатиацил или марля, като почистването на полето около раната е задължително; пострадалият веднага се насочва към медицинско заведение. Превръзката трябва да е плътна, но да не притиска силно превързаната част. За тази цел с лявата ръка се държи краят на бинта, а с дясната – самия бинт. Навиването на бинта се извършва от ляво на дясно, като се започва от по-тънката част на тялото или крайника и се отива към по-дебелата. Ходовете на бинта могат да бъдат кръгови, спирални или кръстосани.