Първа помощ при измръзване

На измръзване са изложени най-често откритите части на тялото – уши, нос, крайници. Измръзването зависи не само от ниската температура, но и от влажността, както и от продължителността на действието на студа. При измръзване трябва внимателно да се разтрият измръзналите части, докато се възвърне чувствителността на кожата и тя се зачерви. Измръзналите части могат да се разтрият и със спирт. При измръзване втора степен върху мехурите се поставя суха стерилна превръзка. При цялостно измръзване на тялото пострадалият трябва да се пренесе внимателно в не много затоплено помещение. Загряването на тялото трябва да става постепенно с топли кърпи или грейки и бутилки с топла вода. След като дойде в съзнание, на пострадалия се дава да пие топъл чай, кафе и малко коняк. Не трябва да се разтрива измръзналият участък от тялото, нито да се масажира кожата, особено при наличие на мехури.

Първа степен – зачервяване и подуване на кожата с болка при затопляне;
Втора степен – образуване на мехури с бистра течност;
Трета степен – мехурите се изпъляват с кръв, наблюдава се кафява некроза, болката е силна, раните се лекуват трудно;
Четвърта степен – развива се суха или влажна гангрена.

Първа помощ
Внасяне на болният в топло помещение.
Загърване с топли и сухи дрехи.
Даване на топли и силно подсладени напитки.
Измръзнал крайник се поставя във вода около 36 градуса и се масажира 30 мин., след което водата се затопля до 40 градуса и отново се масажира.