Първа помощ при изгаряне

Изгарянето на повече от 1/3 от повърхността на кожата създава опасност за живота на пострадалия. От значение е също и дълбочината на изгарянето, както и възможността от възникване на вторична инфекция. Изгарянията биват класифицирани по тежест: първа, втора, трета и четвърта степен. Изгарянето на отделни части от кожата на тялото може да доведе до местни и общи нарушения в организма. Местните нарушения са свързани предимно със степента на изгарянето, а общите нарушения зависят както от степента на изгарянето, така и от площта на изгоряната кожа. Понякога дори изгаряне от първа степен при засегната голяма повърхност на кожата може да доведе до тежко състояние. При първа степен изгаряне обикновено се получава зачервяване и подуване на кожата. При изгаряне втора степен освен горните признаци се появяват мехури, изпълнени с бледо-жълтеникава течност. Изгарянето от трета и четвърта степен е съпроводено с некроза на кожата, дълбоките тъкани и с овъгляване на кости. Най-тежкото усложнение при изгаряне е появата на шок.

Първата помощ при изгаряне се състои в следното:
1. Незабавно прекратяване действието на термичния агент /слънчеви лъчи, огън, химическо вещество/. При запалване на дрехите те трябва да се загасят чрез покриване с одеало или палто, да се залеят с вода или да се съблекат;
2. На пострадалия се дава вода, подсладена течност, може и малко алкохол;
3. Прави се суха стерилна превръзка на изгоряната повърхност;
4. При наличие на мехури те не трябва да се разкъсват поради опасност от инфекция;
5. Изгорените участъци не трябва да се мажат и посипват с никакви вещества. Само при слънчеви изгаряния се допуска мазане с дерматин, сода-бикарбонат, кисело мляко, краставичен сок или олио.
При изгаряне с киселина изгорените места се почистват с 5%-ов разтвор на сода-бикарбонат /една чаена лъжичка в 100 мл вода/, а при изгаряне с основа – с 1%-ов воден разтвор на оцетна киселина. Лечението на изгаряния втора, трета и четвърта степен се извършва в болнично заведение.

Видове изгаряния
Дълбоките изгаряния на външен вид са бели или овъглени като е възможно да се виждат мускулът и костта. Като акт на милосърдие от страна на природата тези изгаряния са безболезнени, тъй като са унищожени нервните окончания. Повърхностните изгаряния са много болезнени и ако се простират на голяма повърхност, загубата на течности може да доведе до изпадане в шоково състояние, което е по-силно дори и от това при дълбоките изгаряния. Кожата ще се покрие с мехури, но тези мехури НИКОГА не трябва да бъдат пукани нарочно. Ако има изгаряния около лицето и шията, уверете се,че въздушният път е чист.
Попарвания: Попарванията са мокри изгаряния, причинени от горещи течности – вода, пара, масло или дори лапа, които се третират като сухите изгаряния. 

Изгарания на устата и гърлото: Възможни са вследствие от вдишването на пламък или горещи газове, пиене по невнимание от много горещ съд или поемане на много горещи течности или разяждащи химикали. Дайте няколко глътки студена вода, за да охладите. Подуването в гърлото може да наруши дишането и да се наложи правенето на изкуствено дишане.

Изгаряния на очите: Цвъртяща мазнина или разяждащи химикали могат да изгорят очната ябълка. Дръжте клепачите разтворени и я облейте обилно с вода, за да измиете химикалите. Наведете главата така,че химикалите да не се отмият в устата или носа или в друг°т0 око, ако е засегнато само едното.

Химически изгарания: Използвайте големи количества вода,за да разредитв и отмиете химикалите.Махнете дрехите,които могат да задържат корозивните субстанции.Не се опитвайте да неутрализирате киселината с основа и обратното,защото химическата реакция ще доведе до още по-голяма топлина!Продължете да третирате ,като при топлинното изгаряне! Изгарянията, които са често срещано поражение при самолетни катастрофи, причиняват силна болка и загуба на течности. Пострадалите са СИЛНО предразположени към шок и инфекция. В зависимост от това каква област от тялото е изгорена,могат да се преценят шансовете за оцеляване. Изгаряния, които обхващат повече от 50% от тялото, обикновено са фатални, ако не разполагате с подходящата медицинска апаратура. Като приблизителен ориентир в това отношение могат да ви послужат следните данни относно засегнатата област:
Глава = 9%
Ръце = 9%
всяка Предна част на торса = 18%
Задна част на торса = 18%
Област на половите органи =1%
Предна част на краката = 9%
всеки Задната част на краката = 9% всеки.

Гасене на горящи дрехи: Жизнено важно е да изгасите горящите дрехи, без Да раздухвате пламъците. Повечето хора инстинктивно ще тръгнат да бягат от опасното място, но като го направят, създаденото въздушно течение само ще разгори още повече пламъците. Съборете пострадалия на земята и го овъргаляйте, покривайки го, ако е възможно, с одеяло, наметало или спален чувал. Ако се слага,овъргаляйте се върху пострадалия, за да изгасите пламъците това са моментите, когато разбирате, кои са итинските ви приятели. Свалете тлеещите дрехи от пострадалия и всички прилепнали дрехи, бижута и т.н., които могат да започнат да го стягат, ако се появят отоци. От съществено значение е да свалите тлеещите дрехи веднага, защото те задържат топлина и могат да бъдат по-горещи от самите пламъци!

Снижаване на температурата: Намокрете изгорените места с вода, за да ги охладите! Най-добре е, ако можете да ги потопите в бавно течаща студена вода в продължение поне на 10 минути. Не си и помисляйте да използвате каквото и да е за облекчаване на изгарянията. Не трябва да използвате никакъв антисептик, масло, мазнина,свинска мас, вазелин, нито нещо подобно. Преодолейте импулса! Охлаждането трябва да продължи, докато престане да носи облекчение и изваждането от водата не води до увеличаване наболката. След първоначалното охлаждане не правете нищо за изгорените места, освен да им слагате превръзки, колкото евъзможно по-сухи и стерилни, за да предотвратите инфекцията.Между изгорените пръсти на ръцете и краката сложете превръзки,преди да ги превържете, за да не им позволите да залепнат един за друг! По-късно можете да преварите кора от дървета с твърда Дървесина, като дъб или бук. След като изстинат, могат да се поставят върху пострадалите места, за да успокоят изгорената плът!

Давайте течности: Трябва да давате течности, за да заместите изгубените. Давайте често малко количество студени напитки. Ако е възможно, прибавяйте по половин чаена лъжичка сол или още по-добре – щипка сода бикарбонат към половин литър вода. Ако не разполагате със сол* давайте на пострадалия да пие малки Количества сварена животинска кръв!

Изгарания от ток и светкавици: Проверете дишането! Третирайте като топлинните изгаряния. Не поемайте рискове, ако токът продължава да тече! Всички изгаряния с изкл. па повърхностните и предизвиканите от ток, е много вероятно да доведат до изпадане в шок, като неговата сила зависи от коли-чеството плазмена течност, което е изгубено. Заливането със студена вода в случаите с външни изгаряния може да задълбочи шока, но опасността оттова трябва да се прецени на фона на значителното намаляване на увреждането на тъканта. Продължавайте да охлаждате поне 10 минути.