Оказване на долекарска помощ при огнестрелни наранявания

Под огнестрелна рана се разбират всички повреди на тъканите, които са причинени от действието на огнестрелни оръжия. В зависимост от оръжието, от коeто са причинени, те биват куршумени, сачмени и такива от парчета от снаряди, мини, гранати и др.

Огнестрелните наранявания се делят още на пробивни и слепи.
Пробивни са тези, при които куршумът, шрапнелът или парчета от снаряд преминава през тялото и излиза навън, при което се получават две отвърстия – входно и изходно. Обикновено входното е по-малко от изходното. Ако проектилът (куршумът, шрапнелът) заседне някъде в тъканите, касае се за сляпо нараняване. Входната рана е малка с кръгла форма. Ако изстрелът е даден от близо около нея може да има нагар от барутни газове. Изходната рана е широка, с разкъсани краища и масивен кръвоизлив. Раните предизвикани от сачми са тежки поради голямата поразена повърхност.

Всички огнестрелни наранявания трябва да се считат по принцип за инфектирани. Инфекцията се внася със самия проектил (макар и в малко количество), тя се внася и от облеклото и кожата на наранения, които са замърсени и съдържат много вирулентни микроби. Микробите навлизат в раневия канал, където намират благоприятни условия за развитие. При огнестрелно нараняване раната се промива с кислородна вода и реванол.

Огнестрелните рани предизвикват тежко увреждане на тъканите, не по-малка е опасността от шока причинен от голямата енергия и специфичното устройство на боеприпасите. При нараняване на крайник се вземат мерки за спиране на кръвоизлива, чрез превързване със здрава превръзка над раната. Добре е да се използва гумен ластик за по-добро стягане. През определено време превръзката трябва да се разхлабва за да не се обезкърви целият крайник. При временно кръвоспиране, мястото се пристяга с подръчни средства, като направената превръзка не остава повече от 1 час и 30 мин. до 2 часа. При наранявания на тялото или главата това е невъзможно. Във всички случаи се налага незабавно транспортиране на пострадалия в болнично заведение. Всяко забавяне може да бъде фатално. За целта при липса на МПС, се изработва импровизирана носилка от два кола и платнище.