Обучение при наводнения на членове от СБС

На 18.08.2021г. членове на Съюз на българските спасители преминаха три дневен курс за обучение при наводнения към МВР на ГДПБЗН – София. Членовете придобиха теоретична и практическа подготовка на доброволци, за реакция при наводнения и последващи кризи към оперативна програма „Околна среда“ на Европейския съюз „Кохезионен фонд“. 

Всички членове получиха удосотоверение за успешно преминали обучение:
Гергана Динкова
Явор Хаджиев
Христина Келендерска
Владимир Филков
Илиян Петров
Иван Батев 
Мария Николаева