Община Сандански награждава доброволци включили се в инициативата „Подари надежда“

Община Сандански търси добрите дела за 2020 година, като възобнови инициатива „Подари надежда“.

Инициативата е една възможност в тази трудна и изпълнена с предизвикателства година, да напомним на обществеността за Доброто и Толерантността, Надеждата и Съпричастността. Те са израз на нашето отношение, загриженост и човечност, те са желание за промяна, те са сила и най-вече смелост.

Търсейки доброто у хората, дарили надежда и извършили добрини – достойни, хуманни, високоморални, ние решихме да открием тези хора, проявили изключителна отговорност, съпричастност и толерантност през настоящата година, за да ги уважим и да почетем публично стореното от тях добро. Добро, което не остава незабелязано!

Сред наградените бяха доброволци, които се включиха да помагат в най-ранните дни на обявената Пандемия през 2020 година в борбата с COVID-19. Доброволците бяха основно членове на Съюз на българските спасители и граждани с ръководител председателят на СБС г-н Костадин Карамитов.

Дейностите, които изпълняваха бяха да оказват пълно съдействие на Община Сандански, РПУ Сандански, РСПБЗН Сандански, РЗИ и спешна помощ.

Разнасяха храна на възрастни и хора със заболявания, облепяха с информационни табла магазини, пръскаха с дезифекатнити, вендинг машини, ограждаха детски площадки и съоръжения, които бяха забранени за ползване от Здравнито министерство и много други дейности.

Плакетът, който беше връчен на Костадин Карамитов е благдоарени на всички доброволци, които без страх се включиха и участваха активно в борбата с вируса и с подадената ръка на нуждаещите се.