Заявление за напускане

    Всички полета са задължителни!    Уважаеми г – н Председател,
    Моля, да приемете заявлението ми за напускане от Сдружение „Съюз на Българските Спасители”, поради следните причини: