Най-опасни земетръсни зони в България

На територията на България са известни четири големи активни земетръсни огнища, способни да породят земетресения от 7 и по-високи степени.
1. Крупнишко-Кресненско земетръсно огнище – последно голямо земетресение 1904г.
Прогнозиран магнитуд – 7-8 степен по Рихтер (X-XI по Медведев-Шпонхойер-Карник).
Цикъл на повторяемост – неизвестен.
Това е огнището с най-висок енергиен потенциал в страната и един от най-високите в Европа.
Най-застрашени населени места – Кресна, Благоевград, Сандански, Петрич.
2. Шабленско земетръсно огнище – последно голямо земетресение 1901г.
Прогнозиран магнитуд – 7-7,5 степен (XI-X по МШК). Цикъл на повторяемост – неизвестен.
Най-застрашени населени места – Шабла, Добрич, Силистра, Белчик, Каварна, Варна.
3. Горнооряховско земетръсно огнище – последно голямо земегтресение 1913г.
Прогнозиран магнитуд – 7 степен.
Цикъл на повторяемост – неизвестен.
Най-застрашени населени места – Горна Оряховица, Велико Търново.
4. Пловдивско-Черпанско (Маришко) земетръсно огнище – последно голямо земетресение 1928г.
Прогнозиран магнитуд – 7 степен.
Цикъл на повторяемост – неизвестен.
Най-застрашени населени места – Чирпан, Пловдив, Стара Загора.
Освен гореспоменатите най-рискови огнища страната, има и множество по-малки опасни, с възможен максимален магнитуд на трусове от 6,5 до 7 степен.
Такива са Софийското, Провадийското и Ямболското огнище.