НАДРБ

Национална асоциация на доброволците в Република България 
www.navrb.bg


Асоциацията работи активно за популяризирането на каузата и привличането на съмишленици от всички сектори на обществения живот – граждани, бизнес, институции, академична общност и други. Не на последно място НАДРБ е активен участник в процеса на преодоляване на възникнали трудности, проблеми и предизвикателства пред развитието на доброволците за овладяване на бедствия.