Молба за съдействие, дарение-спонсорство

Уважаеми Читатели,

На 03.10.2016 година Съюз на българските спасители навърши 5 години от създаването си като Сдружение с обществено полезна дейност, доброволна, неправителствена организация на физически лица, която развива своята дейност в  в съответствие с действащото българско законодателство и с международните правни норми, приложими в страната. 

СБС до момента е в постоянен процес на развитие, но възможностите ни са ограничени. 

Пишем с молба за желаещи, които искат да ни съдействат и помогнат за да продължим да се развиваме. 

Във връзка с петгодишнината на СБС създаваме първия по рода си Специализиран спасителен отряд, който ще съдейства на служителите от полиция, пожарна, бързо медицинска помощ и армията. Специализирания спасителен отряд ще действа на територията на цялата страна и ще помага на хора изпаднали при бедствия, аварии, катастрофи, извънредни и кризисни ситуации, както и ще се гриже за опазването на околната среда и обществения ред.

За да функционира отряда на пълни обороти ни е нужна техника и екипировка, която за този момент не можем да си осигорим пълния инвентар, да подсигурим, както нашата сигурност, така и сигурността на нуждаещите се от помщ хора.

Отряда ще разполага с проходим автомобил, който екип ще е от 5 човека, обучени специалисти в различни сфери. 

Можете да се свържете с нас:

E-mail: info@spasitelbg.com

GSM: +359 896 50 40 10