Международни сигнали Земя — Въздух

Международна таблица сигнали „Земя — Въздух“ се използва от професионални спасители, пилоти, военни и други.

Значението на сигналите е:

 1. Необходим е лекар, има пострадали с тежки телесни повреди;
 2. Необходими са медикаменти
 3. Не можем да се придвижваме;
 4. Необходими са ни храна и вода;
 5. Трябват ни оръжие и боеприпаси;
 6. Трябват ни карта и компас;
 7. Трябва ни прожектор, с батерии и радиостанция, с акумулатор;
 8. Покажете ни накъде да вървим;
 9. Движа се в указаното направление;
 10. Ще направя опит за излитане;
 11. Транспортното средство е тежко повредено;
 12. Тук може да кацнете безопасно;
 13. Трябват ни гориво-смазочни материали
 14. Всичко е наред;
 15. Не, отказ;
 16. Да, потвърждавам;
 17. Не разбрах;
 18. Трябва ни механик;
 19. Приключихме операциите;
 20. Нищо не открихме, продължаваме търсенето;
 21. Получихме сведения, че аварийното транспортно средство се намира в тази посока;
 22. Намерихме всички хора;
 23. Намерихме само няколко човека;
 24. Не можем да продължим, връщаме се в базата;
 25. Разделихме се на две групи, всяка от тях се придвижва в указаното направление.

Сухопътни сигнали за бедствие:

След преодоляването на непосредствената опасност за живота, пострадалите трябва да се опитат да осъществят аварийна комуникация и да подадат сигнал за бедствие. Даже районът на бедствието да е временно недостъпен за издирване иевакуация на пострадалите, те непременно трябва да подадат сигнал за бедствие. Това значително ще увеличи шансовете им да бъдат намерени по-късно или да им бъдат доставени храна и средства за оцеляване по въздуха.

Особено важно при оцеляването е правилното ориентиране на местността.