Медали на СБС

От 20.02.2015 година беше взето единодушно решение от Управителния съвет на Съюз на българските спасители за вписване на „Облаги, почести и награди“ във Вътрешния ред на организацията. Как можете да получите облаги, почести и награди са описани във вътрешния ред, а то следва:

Чл.81. Всеки член може да се възползва от облагите на сдружението.
Чл.82. Всеки член ще бъдат облагодетстван с почести и награди по заслуги.
Чл.83. Всеки член или гражданин може да получи грамота, почетен знак или медал от Сдружение „Съюз на Българските Спасители” по заслуги.
Чл.83.ал.1. Държавни служители да се награждават с грамота, медал или почетен знак по заслуги извън служебните си задължения при извършване на доброволческа дейност.
Чл.84. Медал „Храброст“– геройство, при което няма пряко застрашаване на личния живот; даденото пострадало лице трябва да потвърди правността на случката.
Чл.85. Медал „Герой“ – геройство, при което има пряко застрашаване на личния живот; свидетелите трябва да потвърдят действията на лицето в зависимост от ситуацията.
Чл.86. Отличие „Спасител на годината” – спасител на годината се избира от Управителния съвет, чрез предлагане и гласуване с вдигане на ръка и събиране на гласове 2/3 от присъстващите.

Медалите са по идея на председателя на СБС г-н Костадин Карамитов, дизайнър Христофор Минев