Координаторът за ВТ – Борислав Раянов, проведе на деца лекция за реакция при тероризъм.

Днес в СУ „Е. Станев“ Борислав Раянов координатор към Съюз на българските спасители за В. Търново, асистент-преподавател в катера „Военни науки“ на НВУ „Васил Левски“, изнесе лекция, свързана с тероризма на тема: „Ситуация с активен стрелец – какво можем да направим“.

Срещата се проведе по време на часа на класа в 5-ти  „Г“ клас по инициатива на класния ръководител Ангел Вичев.

Като цяло бяха засегнати базовите правила за поведение, запазване на самообладание, слушане на инструкциите давани от учителите, както и начините за евакуация, прикриване, посоките на движение и разположението на изходите. 

Накрая им беше казано, какви трябва да са техните действия при пристигане на полицейските специални екип, както и им беше показано снимки на такива.