Катастрофи

Пътнотранспортните катастрофи са особена категория кризисни ситуации, които могат да причинят смъртта на много хора. За съжаление те са част от ежедневието ни и възможността човек да загине при катастрофа е много по-голяма, отколкото при природни бедствия.
Запомнете: Първите 5-6 минути са от решаващо значение за спасяване живота на пострадалите.
Затова при автопроизшествие започнете със спасяването на хората!
Известете органите на МДПБА, КАТ и „Спешна медицинска помощ“ чрез мобилен телефон, спрете преминаващите коли и поискайте помощ.
Опитайте се да оцените състоянието на пострадалите и степенувайте по важност действията си.

Преди всичко установете дали има:
• нараняване с обилно кръвотечение;
• наличие на самостоятелно дишане;
• запазена сърдечна дейност;
• счупени кости и признаци на други тежки увреждания. Ако обстоятелствата налагат, пренесете пострадалия, поставен върху твърда подложка /дъска/ на безопасно място. Пазете гръбнака и избягвайте резките движения. Не допускайте при изнасяне на пострадалия от автомобила да бъде теглен за главата или крайниците, защото е възможно да му бъдат нанесени допълнителни и фатални за живота му травми. Ако поради опасност от пожар или по други съображения се налага да пренесете пострадалите на по-голямо разстояние, направете го много внимателно.
При липса на дишане осигурете свободен дихателен път чрез:
• Извиване на главата максимално назад (внимавайте за счупени шийни прешлени)!
• Отворете устата чрез повдигане и изтласкване на долната челюст напред с пръстите на двете ръце, а с палците упражнете натиск върху брадата на пострадалия.
• Огледайте устната кухина и при наличие на чужди тела или счупени зъби (протези и др.) почистете с пръст, увит с марля или с чиста кърпа. Ако дишането не се възстанови, започнете незабавно изкуствено дишане по метода „уста в уста“ или с апарат за изкуствено дишане с честота 16 – 18 пъти в минута. При липса на сърдечна дейност:
• Установете наличие или липса на пулс чрез притискане на „сънната“ артерия по предно-страничната част на шията. При липса на пулсации, започнете незабавно външно притискане на сърцето, с честота 60-80 притискания в минута. 
• Поставете дланта на едната си ръка върху долната трета на гръдната кост с пръсти, успоредни на ребрата на пострадалия и притискайте. Дланта на другата ръка поставете върху първата трета на гръдната кост за усилване на натиска. Притискането се извършва с изправени в лактите ръце. При всеки натиск гръдния кош на пострадалия трябва да хлътва 3-5 см. При липса на дишане и на сърдечна дейност:
• Когато спасителите са двама, единият коленичи отстрани до главата на пострадалия и извършва изкуствено дишане по метода „уста в уста“ или с апарат за изкуствено дишане с честота 16 – 18 пъти в минута (на 5 притискания на сърцето – 1 вдъхване), а вторият спасител извършва външно притискане на сърцето, като на всеки пет притискания спира, за да се извърши вдъхване на въздух.
• Когато спасителят е сам, извършва същите действия в следната последователност – на всеки 15 притискания на гръдната кост се правят по 2 последователни вдъхвания. Кръвотечение При нараняване, съпроводено с обилно кръвотечение, незабавно трябва да се направи кръвоспиране:
• Притискаме с пръстите на ръката наранения кръвоносен съд към подлежащата кост.
• Пристягаме крайника (над раната) с гумена тръба (Есмарх), турникет или триъгълна кърпа. На превръзката поставете лист с точният час на манипулацията.
• Компресивна стерилна превръзка – с бинт или стерилен превързочен пакет се прави стегната превръзка на раната.
• При нараняване и изгаряне се правят сухи стерилни превръзки на раната с помощта на бинт или триъгълни кърпи. При навяхване, изкълчване, счупване не се допускат опити за наместване на увредения крайник. При увреждане на костно-ставния апарат крайникът се обездвижва с надувни (телени) шини или с подръчни средства – дъски, чадъри и др. Основно изискване е да се обездвижат най-малко две съседни на увреждането стави. Във всички случаи, когато пострадалият е в състояние на безсъзнание, но има запазени дишане и сърдечна дейност, е необходимо да се постави в странично стабилно положение, за да се предотврати поглъщане на евентуално повърнати материали.