Кандидатствай за член

  Кандидат за Член в Съюз на българските спасители може да бъдат пълнолетно физическо лице, психическо здраво и не осъждано.
  Всеки член получава членска карта за да се легитимира (и метална значка по заслуги).
  Всички членове имат право да участват в обучения, семинари, конференции, спасителни акции, както да ползва наличната техника и екипировка зачислена към СБС.
  Всеки се ползва с правото да израства в РАНГ и да гласува.
  При заслуги могат да бъдат награждавани с медали на СБС, да получават сертификати, удостоверения, както и да се възползват от отстъпки в наши приятелски физически или онлайн магазини за пазаруване в тях, както и на услуги.

  Всички полета са задължителни!  ЗАЯВЛЕНИЕ

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

  На основание Устава, заявявам че желая да бъда приет/а за членство в СБС.
  1. Запознат/а съм и приемам УСТАВА и ВЪТРЕШНИЯТ РЕД, както да спазвам условията вписани в тях.
  2. Представям свидетелство за съдимост, че не съм осъждан/а за умишлено престъпление.
  3. Съгласявам се да заплатя годишна членска такса в размер на 50 лева за една календарна година.
  4. При неплащане на членски внос без уважителна причина, членството ми в СБС се прекратява автоматично.
  5. Запознат/а съм, че лично нося отговорност за действията си, които могат да навредят на здравето и живота ми.

  6. При прекратяване на членството ми в СБС, независимо от причината се задължавам да върна издадените ми членска карта и значка. В противен случай ще ми бъдат иззети от органите на МВР или по съдебен ред.

  Всички полета обозначение с "*" са задължителни!
  Ще уведомя ръководството на СБС за настъпили промени в адресната ми регистрация и телефонния номер!
  Горните данни попълних саморъчно и за верността им се подписвам
  или