Кампания за набиране на средства за закупуване на техника за СБС отряд Благоевград

Съюз на Българските Спасители – Благоевград стартира кампания за набиране на средства за закупуване на допълнително оборудване за спасителния отряд.

Това е първата наша подобна кампания за набиране на средства. Оборудването на спасителния отряд на СБС – Благоевград до този момент беше изцяло закупено от доброволците участващи в него. До момента оборудването, с което разполагаме е използвано при различни полски и горски пожари и акции по издирване и спасяване както на хора, така и на бедстващи животни.

Настоящата кампания цели да се съберат средства за закупуване на следното оборудване:

Високо-напорна помпа 1 бр. , малка преносима помпа 1 бр., моторен трион 1 бр., ранцеви пожарогасители 2 бр., полустатично въже 60 м. 2 бр., противопожарни шлангове 25 мм, шлангове 55 мм, трипътен разклонител и струйници. Към оборудването за оказване на първа долекарска помощ, с което разполагаме към момента, имаме нужда от автоматичен дефибрилатор.

Цената на цялото оборудване планувано да се закупи е около 10 000 лв.

Момчетата и момичетата, членове на СБС-Благоевград, многократно са показали и доказали своите умения и готовността да се притекат на помощ при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Цялата подготовка, обучение и екипировка през годините са били изцяло за наша сметка, както и многобройните акции за издирване на безследно изчезнали, обезпечаване на спортни и други мероприятия, участията ни в потушаване на горски и полски пожари. Не сме отказали да дадем помощ и при десетките случаи с животни заклещени в конструкции, паднали в шахти и отводнителни канали.

Дейността на спасителния отряд на СБС-Благоевград ще продължи и с надежда за включване на нови членове в нашите редици, които да бъдат обучени и подготвени за работа с наличната, а и бъдеща закупена екипировка. Надяваме се и занапред да продължим да организираме безплатни обучения за оказване на първа долекарска помощ и действия при извънредни ситуации и инциденти.

Кампанията за набиране на средства стартира на 10.12.2021 год. и ще продължи до 10.01.2022 год. Очакваме и се надяваме на вашата подкрепа по банкова сметка :

IBAN – BG76 BPBI 7922 1014 4773 02

Или приемаме необходимото ни оборудване вместо парични средства.

Отчет по набраните средства ще се дава всяка седмица. Накрая на кaмпанията сумата набрана по нея както и платежните документи за закупеното оборудване ще бъдат публикувани в сайта на СБС и в групата ни във Facebook.

Моля, да споделите този пост с приятелите си !