Какво представлява Доброволчеството

Какво е Доброволец?
Доброволец е човек, който по собствено желание се заема с някаква работа или участва с нещо при извършването на дадени дейности.
Доброволец е обратното на наемник – човек, който поема отговорност да свърши някаква работа срещу заплащане с пари или друг вид възнаграждение. Доброволецът върши своята работа безвъзмездно, без да очаква някаква награда или заплащане за свършеното. Най-често наградата за усилията се явява добрата дума, признанието, похвалата от страна на околните хора или други доброволци. Етимологическият корен на думата доброволец се свежда до латинското „voluntaries“, което значи „доброволен“, от свободна воля. На български думата звучи като съчетание от добро и воля т.е. на добра, свободна воля или пък воля да правиш добро. Оттук се предполага, че всеки, който е доброволец, на драго сърце би приел да свърши работа, която не е негово задължение. Този труд често е неразривно свързан с алтруизма и идеята за човечността, която главно се изразява в готовността дори при липса на нужда човек да помогне без да очаква нещо в замяна.
Въпросът, какво е да си доброволец… може да се разгледа като това, какво означава да си и какво е чувството да бъдеш доброволец. Първо, да бъдеш означава да помагаш на хората, с каквото те са помолили или от каквото те имат нужда, без всякакви очаквания и задължения, да ги правиш щастливи и да правиш така себе си щастлив. Работата развива доброволеца, както и всеки един контакт с интересните хора по света, с които той/тя се среща, с които се забавлява и споделя весели мигове. А именно спомените от доброволческите лагери и обмени са като че ли най-важното, защото те са ценният източник на знание и опит за цял живот.
След това обяснение е много лесно да се каже, че като второ, чувството да бъдеш доброволец е страхотно и самодостатъчнo!