Изгубен портфейл, втори блок на Технически Университет София

Здравейте МИЛИ ХОРА,
Съюз на Българските Спасители е организация, която помага на Вас и всички останали около вас, но в този момент се нуждаем от вашата помощ. Член на СБС е загубил портфейла си в района на втори блок на Технически Университет гр. София. В портфейла има лични документи, членска карта и значка, които са важни за нас!
Искрено Ви умоляваме, ако някой го е открил или има информация за него да се обади на следните телефони:
0878 96 62 73 Марин Бакалов – собственик на документите, 0896 50 40 10 Костадин Карамитов – председател на СБС, 112 – Национална система
или да го предадете в най-близкото Районно Управление на МВР.