Интервю с Костадин Карамитов – Общинско радио Велико Търново

Интервю с г-н Костадин Карамитов председател на Съюз на българските спасители пред Общинско радио Велико Търново за създаване на Гражданска система за уведомяване при бедствия, катастрофи и извънредни ситуации, която ще работи на територията на Република България. 

Повече за системата можете да чуете в интервюто.

Общинско радио Велико Търново: www.radiovelikotarnovo.com