Фани – координатор на СБС за Тополовград, се раздава с доброто си сърце.

На 24.04.2020г координаторът от СБС (Съюз на българските спасители)  за гр.Тополовград – Фани, заедно с членовете на екипа,  отново показа, че за доброто трябва да се дават и нагледни примери, не само да се говори.

С помощта на дарение от жителка на Тополовград, доброволците успяха да докоснат сърцата на над 15 самотно живеещи възрастни хора, част от тях неработоспособни и останали напълно сами. Запалиха в очите им лъч надежда, че добротата още съществува у човешките души.