Кандидатствай за доброволец

  Кандидат за Доброволец в Съюз на българските спасители може да бъде лице навършило 16 годишна възраст в момента на кандидатстване, психическо здраво и не осъждано.
  Доброволците не заплащат членски внос, могат да участват в някои обучения, семинари, конференции и събития, да се включват в кампании с хуманитарна помощ.

  Всички полета са задължителни!

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

  Желая да кандидатствам като доброволец към Съюз на българските спасители, запознат/а съм с Вътрешен ред и сам/а нося отговорност за личните предприети действия, които могат да навредят на здравето и живота ми.

  Всички полета обозначение с "*" са задължителни!


  Ще уведомя ръководството на СБС за настъпили промени в адресната ми регистрация и телефонния номер!
  Горните данни попълних саморъчно и за верността им се подписвам
  или