Децата от Любознайко получиха Грамоти за безопасност и престой на открито

Поради зачислилите се мащабни пожари на територията на Република България, Съюз на българските спасители и детски център Любознайко решиха да запознаят децата от центъра с „Урок по оцеляване и безопасност при престой на открито, превързване на ранен и погасяване на ранен. 

Председателя на СБС г-н Костадин Карамитов проведе урока с презентация и показа реалните щети при неспазване безопасността при палене на огън. Разказа как пожарникарите, полицаите и горските стражари помагат за гасенето на пожари, разказа как СБС помага на всички тях, какво е постигнала до момента и какви бъдещо проекти има. 

Благодарение на мистър Димо (Димитър Спасов) управител на Любознайко 93 раздадоха Грамоти на всички деца, усмивките им не слизаха от лицата им. 

Добрите взаимотношения  и партньорството ще продължи и за в бъдеще да поддържат контакт Съюз на българските спасители и Любознайко 93. 

Така, че всеки деца пригответе се за нови преживявания, игри и уроци.