Цели на Сдружение

Цели на Сдружение „Съюз на Българските Спасители“:

 • Да обедини доброволци с общи цели и интереси;
 • Да помага на хора, които са изпаднали в беда при бедствие, авария, катастрофа, извънредна/кризисна ситуация, без да получи парично или друг вид възнаграждение, включително нематериално;
 • Да представлява спасителите пред обществото и държавата, като представя мнението им и защитава техните права и интереси;
 • Да работи за създаване на закони и наредби, защитавайки правата на доброволците спасители;
 • Да подпомага други организации, фирми и институции, свързани със спасителната дейност;
 • Да осигури консултации и съдействие за опазването на здравето и живота на хора и техните семейства при заплаха от природно бедствие;
 • Да създаде ефективен диалог и сътрудничество между заинтересованите граждани и гражданските групи, бизнеса, медиите и институциите;
 • Да работи за повишаване на безопасността на гражданите;
 • Да популяризира спасителната дейност, като показва, че доброволците спасители са неизменна част от обществото;
 • Да създаде положително мнение у гражданите към доброволците спасители;
 • Да открие лица със сходни дейности – водолази, алпинисти, скиори, сноубордисти, планинари, плувци, спелеолози, екстремни спортисти и да ги обедини чрез различни мероприятия;
 • Да извършва дейности, свързани с устойчивото развитие на титлата Спасител.