Цели на СБС

 • Да обедини доброволци с общи цели и интереси;
 • Да помага на хора, изпаднали в беда при бедствия (пожари, земетресения, наводнения, свлачища, смерч и силни ветрове, виелици и лавини), аварии, катастрофи и други извънредно-кризисни ситуации;
 • Да представлява спасителите пред обществото и държавата, като представя мнението им и защитава техните права и интереси;
 • Да работи за създаване на закони и наредби, защитавайки правата на доброволците спасители;
 • Да подпомага други организации, фирми и институции, свързани със спасителната дейност;
 • Да осигури консултации и съдействие за опазването на здравето и живота на хора и техните семейства при заплаха от природно бедствие;
 • Да създаде ефективен диалог и сътрудничество между заинтересованите граждани и гражданските групи, бизнеса, медиите и институциите;
 • Да работи за повишаване на безопасността на гражданите;

 • Да запознава обществото със дейността на спасителя, да провежда курсове и обучения на гражданите с цел за повишаване тяхната компетентност за адекватна реакция при възникнали извънредни ситуации, и как да оказват долекарска помощ на пострадали;
 • Да популяризира спасителната дейност, като показва, че доброволците спасители са неизменна част от обществото;
 • Да създаде положително мнение у гражданите към доброволците спасители;
 • Да открие лица със сходни дейности – водолази, алпинисти, скиори, сноубордисти, планинари, плувци, спелеолози, екстремни спортисти и да ги обедини, чрез различни мероприятия, акции, събитие и обучения;
 • Да извършва дейности, свързани с устойчивото развитие на титлата Спасител.