Членове от СБС Велинград преминаха професионално обучение по пожарна и аварийна безопасност

Днес членовете от Съюз на българските спасители за Велинград съвместно с Офроуд клуб 4х4 Велинград преминаха съвмесно обучение към РСПБЗН за пожарна и аварийна безопасност. На обучението се разискваха теми, как да се реагира адекватно при възникнали пожари, аварии и извънредни ситуации. На обучението присъстваха координатора на СБС за Велинград и председател на Офроуд клуб 4х4 Велинград Евгени Янкулов, Петър Статев, Вилимир Котларски и Стойчо Котларски. Велинград може да спи спокойно и да се чувства сигурна защото е в добро ръце.