Благодарност към Евромастер

Изказваме сърдечни Благодарности към новите ни приятели и партньори Евромастер импорт експорт ООД за предоставянето на Моторен трион RD – GCS14 на Специализирания спасителен отряд, които ще се използват по предназначение.

Чест е за нас, голяма компания като Евромастер да бъде в редиците на нашите приятели. Радваме се, че все още има хора, които са готови да помагат, да даряват и да съдействат. 

Благодарим Ви от сърце на целият екип от Евромастер.

За Евромастер:

Мисията на „Евромастер Импорт Експорт” ООД още от нейното създаване е да произвежда, доставя, развива и обогатява гамата от предлагани ръчни и електро- и пневматични инструменти, като ефективно задоволява потребителското търсене, спазва европейските стандарти за качество и осигурява конкурентни цени.                     

Корпоративният успех и устойчивост на компанията се базира на приемственост в начина на действие, дългосрочна стратегия, адаптивност и гъвкавост. „Евромастер Импорт Експорт” ООД е твърдо ориентирана към изискванията на нейните клиенти, защото успехът на бизнеса зависи от тяхната удовлетвореност.

Лоялността и добрите междуличностни отношения са основен компонент на успеха и устойчивостта на бизнеса на „Евромастер Импорт Експорт” ООД.

Ценностите, на които се гради успешният бизнес на „Евромастер Импорт Експорт” ООД, са технологично качество, на което клиентите се доверяват, и стабилни, открити и честни отношения с бизнес партньори, производители и дистрибутори.

Най-ценният капитал са хората, затова компанията предлага редица допълнителни социални придобивки и подпомага баланса между работата и личния живот на служителите чрез редица инициативи.

Компанията си поставя обективни и реални цели и има професионална и лична отговорност за поетите рискове и взетите решения.

Стратегията на „Евромастер Импорт Експорт” ООД стъпва на основни правила в бизнеса, почерпени от дългогодишния ни професионален опит.

Компанията създава и утвърждава силни търговски марки.

Контролира качеството на продукцията си.

Развива стабилна и ефективна дистрибуторска мрежа.

Има гъвкава верига на доставки и добре функционираща сервизна мрежа.

Разчита на ефективна управленска структура на фирмата и инвестира в ноу-хау.

Ние, служителите на Евромастер Импорт-Експорт ООД, високо ценим доверието и лоялността на Вас, нашите клиенти и партньори. Затова първостепенна грижа на компанията е стремежът да отговори в най-висока степен на клиентските очаквания за качеството на продуктите и качеството на обслужването.

Политиката на работа с клиенти на Евромастер Импорт-Експорт ООД е насочена към:

Изграждане на положителни взаимоотношения с всички клиенти и партньори;

Перманентна обратна връзка от пазара чрез различни форми на проучване на потребителската удовлетвореност;

Незабавна реакция на всяко запитване, сигнал и нужда от съдействие от страна на клиентите;

Предлагане на продукти, които в оптимална степен да отговарят на клиентските търсения;

Високо ниво на обслужване, бързина и точност на доставките, позитивна нагласа спрямо клиента;

Обучение на служителите за изгреждане на умения за клиентско ориентирано поведение и за повишаване на професионалната квалификация и компетенност;

Лидерската позиция на Евромастер Импорт-Експорт ООД на пазара на инструменти представлява висока отговорност за служителите на компанията, която ги задължава да задържат и увеличат нивото на клиентско задоволство чрез високо качество на предлаганите продукти и услуги.

www.euromasterbg.com